Yilan Kertenkele14

O bir yılan değil!!

Anguis Fragilis (Yılan Kertenkele)

Genel Özellikler: Genel görünümleri yılana benzediğinden dolayı “yılanımsı kertenkele” denir. Ama gözkapaklarının olmamasıyla yılanlardan kolayca ayrılabilirler. Sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi kırmızımsı ya da sarımsı olabilir. Vücudu örten pulların alt tabakası kemi olduğundan parlak görünüşlü olurlar ve bu durum onların yılanlar kadar hızlı hareket etmesini engeller. Sırtta ayrıca boylamasına uzanan ince siyah bir şerit bulunur. Yaşlı erkeklerin mavi benekleri de olabilir.

Vücudun yan tarafları kırmızımsı kahverengi ya da siyahımsı olabilir. Karın bölgesi grimsi olur. Ovovivipardırlar. Yani yavru annede yumurtanın içinde gelişir ama anneden besin almadan. Anne sadece yumurtayı taşımış oluyor. Dişiler bir defada 5-26 kadar yarı gelişmiş yavru doğurabilirler. Yavrular bir kese içinde dışarıya bırakılırlar. Eylül’den Nisan ayına kadar olan zamanda kış uykusuna yatarlar. Genel olarak böcekler ve yumuşak vücutlu küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler. Kuyrukları vücudun 2/3’ü kadar olur. Boyları 50 cm kadar olabilir. İnsanları ısırmazlar.
Habitat: Kısa boylu bitkilerin olduğu yerlerde çayırlıklarda ormanlık yerlerde taşların altında ya da yumuşak toprağın içinde yaşarlar. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler.
Türkiye’deki Dağılım: İç Anadolu’nun kuzeyinde Marmara Bölgesinde ve Karadeniz sahillerinde habitatın uygun olduğu yerlerde yaşarlar.

Ophisaurus Apodus(Oluklu Kerkenkele)

Genel Özellikler: Bacakları olmayan bu kertenkeleye “oluklu” denmesinin nedeni vücutlarının her iki yanında baştan başlayıp kuyruğun sonuna kadar devam eden olukların bulunması. Yapı olarak yılana çok benzerler. Sırt bölgesinin rengi genel olarak açık gri ve tonlarında olur. Sırtta ayrıca siyah ya da kahverengi zikzak yapan benekleri bulunur. Karın bölgesi beyazımsı gri olur.

Yaşlandıkça sırt rengi bakır kırmızısına döner. Dişiler bir defada 6-10 kadar yumurta bırakabilirler. Kısa süreli kış uykusuna yatarlar. Genel olarak böcekler çekirgeler ve salyangoz gibi yumuşak vücutlu küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler. Çok hızlı hareket edebilirler. Boyları 140 cm kadar olabilir.
Habitat: Bitkisi çok olan taşlık yerlerde çalılıklarda yamaçlarda yaşarlar. Kemirici yuvalarında taşların altında daha fazla bulunurlar. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler.

Türkiye’deki Dağılım: Doğu Anadolu Batı Anadolu Karadeniz bölgesi ve Trakya’da habitatın uygun olduğu yerlerde yaşarlar.
Blanus Strauchi(Kör Kertenkele)

Genel Özellikler: Toprak altında yaşadığından dolayı gözleri körelmiş ve üzeri bir deriyle kaplanmış. Bundan dolayı “kör kertenkele” denmekte. Sırt bölgesinin rengi genel olarak kırmızımsı kahverengi ve bu rengin tonlarında olur. Karın bölgesi sırta göre biraz daha açık renkli. Vücudun yan taraflarında oluk gibi girinti bulunur. Genel olarak böcekler çekirgeler ve salyangoz gibi yumuşak vücutlu küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler. Boyları 20 cm (en fazla 25 cm) kadar olabilir.

Habitat: Toprak içinde ve taş altlarında yaşarlar. Yüksekliği 1400 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler.

Türkiye’deki Dağılım: Batı Anadolu’nun güneyi (İzmir Muğla Aydın) Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ) habitatın uygun olduğu yerlerde bulunurlar.
gencmekan.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir