Su Kaplumbağaları

 

Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır.

Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Kaplumbağalar, öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik’in ilk dönemi olan Trias Çağı’nda ortaya çıktılar. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Halbuki kaplumbağalar, dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır.

Açlığa pek dayanıklıdırlar. Çok uzun ömürlüdürler. Yüz, yüz elli yıl kadar yaşarlar.

Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır. Bol Güneş ışığı alan kuru topraklarda kendine bir delik kazıp bütün kışı orada geçirmek üzere içine girer.

Günümüzde, soyunu sürdürmekte olan 250’ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır.
Baş ve Ayaklar [değiştir]

Kaplumbağaların başı vücutlarına oranla çok küçüktür. Ağızları bir kuşun gagasına benzer. Dişlerin yerini sert kemiksi bir damak almıştır. Kaplumbağalar, bununla besinlerini yakalar ve ezerek mekanik sindirim yapar. Dil kafasına oranla büyük ve yumuşaktır.

Ayaklarına gelince, bunların uçlarında beşer parmak vardır, karada ve bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda bunlar hareketlidir. Uçlarındaki tırnaklar kıvrık ve serttir. Bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda birbirleriyle bir zar aracılığıyla birleşmiş küreğe benzer bir durum almıştır. Bunların arka ayak parmaklarının sayısı dörttür. Deniz kaplumbağalarında ise parmaklar bitişiktir. Aralarında perdeler vardır. bunları suyun içinde yüzmek ve dengede kalmak için kullanırlar.
Türkiyede Bulunan Bazı Kaplumbağa Türleri [değiştir]
Yeşil kaplumbağa, Hawaii, ABD.

Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (Testudo graeca)
Hermann kaplumbağası (Testudo hermanni)
Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)
Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)
Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas)
Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)
Sini kaplumbağası (Caretta caretta )

Alt takım ve familyalar [değiştir]

Testudines (kaplumbağalar) takımının, soyu tükenmiş (kısa: st ) olanlar da dahil olmak üzere, alt takım ve familyalarına ait sınıflandırma aşağıda verilmiştir:

Alt takım : Cryptodira (gizli boyunlu kaplumbağalar)

Familya : Chelydridae
Familya : Meiolaniidae st

Üst familya : Chelonioidea (deniz kaplumbağaları)

Familya : Cheloniidae (yeşil kaplumbağa ve akrabaları)st
Familya : Dermochelyidae (deri sırtlı kaplumbağalar)
Familya : Protostegidae st
Familya : Thalassemyidae st
Familya : Toxochelyidae

Üst familya : Kinosternoidae

Familya : Dermatemydidae
Familya : Kinosternidae
Familya : Platysternidae

Üst familya : Testudinoidae

Familya : Emydidae
Familya : Geoemydidae
Familya : Haichemydidae st
Familya : Lindholmemydidae st
Familya : Sinochelyidae st
Familya : Testudinidae

Üst familya : Trionychoidae

Familya : Adocidae st
Familya : Carettochelyidae
Familya : Trionychidae

Alt takım : Paracryptodira st
Alt takım : Pleurodira (döner boyunlu kaplumbağalar)

Familya : Proterochersidae st
Familya : Chelidae
Familya : Araripemydidae st

Üst familya: Pelomedusoidae

Familya : Pelomedusidae
Familya : Bothremydidae st
Familya : Podocnemididae

vikipedi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir